Aurea Consulting Group powstała w 2007 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na specjalistyczne usługi doradcze w zakresie pozyskiwania kapitału inwestycyjnego.   Udziałowcami firmy i kreatorami jej strategii działania są doświadczeni w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE specjaliści w zakresie ekonomii oraz nowoczesnych technologii, którzy zrealizowali przez ostatnie 11 lat ponad 80 dużych projektów w ramach funduszy przedakcesyjnych Phare 2001 - 2003, SAPARD, strukturalnych SPOWKP, SPOROL oraz programów regionalnych i krajowych w ramach funduszy na lata 2007-2013. W chwili obecnej przygotowujemy już projekty dla naszych Klientów w ramach dotacji na lata 2014-2020 Wiedza którą posiadamy pozwala nam na komfortowe obsługiwanie naszych klientów i płynne pozyskiwanie dla nich środków na kolejne inwestycje. Aurea specjalizuje się w pozyskiwaniu środków unijnych dla sektora MSP, bez względu na branżę i rodzaj inwestycji. Jeśli istnieje program, dzięki któremu będzie można zrealizować planowaną przez klienta inwestycję, to my go znajdziemy. Dzięki wcześniejszej analizie wykluczamy projekty wątpliwe co skutkuje 100% skutecznością w pozyskiwaniu środków na inwestycje.   Wynagrodzenie za wykonane usługi jest ustalane przed podpisaniem umowy i nie ulega żadnym zmianom, aż do końca realizacji projektu i wpłynięciu środków finansowych na konto klienta. Jesteśmy obecni na wszystkich etapach realizacji projektu, a klient nie zostaje sam z żadnym zapytaniem, czy podczas jakiejkolwiek kontroli przez cały okres, w którym różne instytucje mogą taką kontrolę przeprowadzić. W cenę wliczone są wszystkie przewidziane i nie przewidziane działania związane z wykonaniem usługi. Ponadto, zawsze jesteśmy dostępni pod telefonem, nie przekładamy terminów spotkań i zawsze mamy czas na rozmowę, kolację lub wspólną rywalizację sportową.